Âm thanh động vật là một trò chơi giáo dục cho trẻ em, giúp trẻ em để giải trí và giúp cha mẹ để dạy trẻ em về động vật và các loài chim. động vật này âm thanh ứng dụng bao gồm hơn 70 âm thanh của động vật và các loài chim phổ biến nhất.

Screenshot